HẢO HỮU KẾT HÔN

Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Kết Hôn

Khi bạn trong game gặp được nhân duyên tốt đẹp, có thể sử dụng tính năng kết hôn cùng với nhân vật khác giới tính, thiết lập quan hệ phu thê, đồng thời có thể cử hành hôn lễ, để niềm vui của bạn lan tỏa đến người chơi khắp server.

Kết hôn

Giới thiệu cách chơi:

Khi người chơi đạt đên độ hảo cảm nhất định, 2 người có thể tổ đội đến [Nguyệt Lão] tại Thất Hiệp Trấn để kết hôn thành phu thê, 2 bên đều đồng ý kết hôn xong, mối quan hệ hôn nhân sẽ được thành lập, và nhận được danh hiệu kết hôn. Đồng thời, hệ thống sẽ ghi nhận lại các bạn hiện đang là cặp phu thê thứ mấy trong server.

Hình 1

2 bên cần đáp ứng những điều kiện dưới đây khi kết hôn:

1.Nhất định phải khác giới tính

2. 2 bên phải đủ LV45

3. Độ hảo hữu, lớn hơn hoặc bằng 1000 điểm

4.Trạng thái hôn nhân: chưa kết hôn và không ở trong thời kì CD ly hôn

5. Đội trưởng có tín vật kết hôn: Phu Thê Đồng Tâm Kết (mua trong thương thành)

Hôn lễ

Giới thiệu cách chơi:

Vào kinh thành-NPC hồng nương có thể đăng kí kết hôn, nhấn [tôi muốn cử hành hôn lễ] xong, có thể chọn hình thức kết hôn.

Hình 2

2.Quy trình hôn lễ bao gồm hoạt động được cử hành trong map hôn lễ + kinh thành hồng trang tuần du, tổng cộng 5 bước: Nhận hỷ phục – phu thê bái đường - chụp ảnh lưu niệm – tú cầu tặng hỷ - hồng trang tuần du

3.Khi mở hôn lễ, hệ thống sẽ phát thông báo cho hảo hữu lẫn bang hội của 2 người.

4.Sức chứa trong mỗi map hôn lễ đều giới hạn ở 50 người.

5.Sau khi vào map hôn lễ, phu thê 2 người tự tổ đội, có thê nhấn vào NPC trong map là [Chúc Vô Song], 2 bên đều nhận hy phục thời hạn 30 ngày,

6.Sau khi kết thúc nghi thức bái đường, tân nương lật khăn che đầu, sau đó Đông Sương Ngọc sẽ gợi ý 2 người đến chỗ Tú Tài Bạch Lữ để chụp ảnh kỉ niệm, sau khi chụp xong sẽ có giấy kết hôn. Sau khi có giây kết hônm có thể nhấn vào nút bên cạnh mục [Phối Ngẫu] trong giao diện thông tin nhân vật để tra tìm.

7.Tân nương có thể trong hôn lễ [Ném Tú Cầu] , tú cầu ném ra trong map sẽ ngẫu nhiên làm mới 1 rương có mô hình tú cầu, thu thập xong sẽ nhận “Quà Tú Cầu Của Tân Nương”, trong đó gồm 200 vàng khóa, 10 đóa hoa hồng.

8.Trong tiệm pháo hoa ở map hôn lễ, có thể mua pháo hoa để tăng thêm niềm vui.

9.Tân nương tân lang có thể chọn phát kẹo hỷ, để chung vui với quan khách. Quan khách có thể giành kẹo hỷ, chia sẻ niềm vui của đôi tân nhân.

Live kết hôn:

Chỉ trong map kết hôn hay hoa kiệu tuần du thì 2 bên phu thê mới có thể Live hôn lễ.

Trong lúc Live có tính năng phát lì xì, và quà trong phòng Live hôn lễ cũng khác với những Live khác.

Ly hôn

Nếu người chơi tình cảm rạn nứt, hay 1 bên biến mất có thể đến NPC - Tiểu Thúy trong kinh thành, có thể chọn [thỏa thuận ly hôn] hay [ép buộc ly hôn].

Hình 3

Thỏa thuận ly hôn cần 2 bên cùng có mặt, tốn lượng Vàng nhất định, và giảm xuống độ hảo cảm của 2 bên, giải trứ quan hệ hôn nhân.

Ép buộc ly hôn không cần 2 bên cùng có mặt. Sau khi ly hôn, người bắt đầu ly hôn sẽ trừ độ hảo hữu đối với đối phương còn lại 1 điểm, ly hôn cần tốn Vàng mới có thể giải trừ quan hệ hôn nhân.

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi