GIỚI THIỆU THAO TÁC GIAO DIỆN GAME

Cập nhật : 29-06-2019

 

Giới Thiệu Thao Tác Giao Diện Game

Hình 1

1. Mục thông tin nhân vật

Hiển thị những thông tin như Avatar, cấp, HP, chân khí, Buff đang có và những thông tin liên quan đến nhân vật. Bên phải mục thông tin nhân vật sẽ hiển thị mục dùng thuốc nhanh.

2. Mục thông tin nhiệm vụ và tổ đội

Có thể chuyển đổi thông tin nhiệm vụ và tổ đội, có thể nhấn vào mũi tên ở bên trái để phóng ra thu vào.

Trong phần nhiệm vụ, hiển thị thông tin nhiệm vụ đã nhậnhiện tại, nhấn vào thông tin nhiệm vụ có thể trực tiếp tìm đường đến địa điểm mục tiêu nhiệm vụ. Có thể nhấn nút “nhiệm vụ”, tra tìm chi tiết nhiệm vụ đã nhận hay nhiệm vụ có thể nhận.

Trong phần tổ đội, hiển thị tổ đội đã tạo hay đã gia nhập hiện tại, những thông tin liên quan đến tổ đội, khi không có tổ đội, có thể nhấn nút “tổ đội” để tạo hay gia nhập 1 tổ đội.

Hình 2

3. Điều khiển ảo

Di chuyển phần điều kiển, có thể thay đổi hướng của nhân vật, điều khiển nhân vật di chuyển

4. Nút cưỡi

Nhấn nút cưỡi, có thể chọn cưỡi hay không cưỡi.

5. Giao diện thanh EXP

HJiển thị EXP cấp hiện tại của nhân vật, khi thành EXP đầy có thể tăng cấp.

6. Khu thông tin

Hiện thị những thông tin nhận được từ các kênh và gợi ý của hệ thống, nhấn có thể mở ra cửa số chat lớn. Ở trên cửa sổ chat có thể gửi Emoji, vào giao diện hệ thống Live hay mở treo máy dã ngoại.

7. Khu thao tác chiến đấu

Hiển thị phím tắt kỹ năng, nút chuyển đổi mục kỹ năng, quẹt để thay đổi mục kỹ năng, chuyển đổi nút tính năng mục tiêu và nút khinh công.

8. Mua thuốc nhanh

Khi dùng xong thuốc, ở bên phải giao diện sẽ tự động xuất hiện nút mua thuốc nhanh, nhấn vào trong giao diện mua thuốc.

9. Thông tin map

Hiển thị thông tin mao hiện tại, nhấn vào có thể vào map lớn, cũng cóthể chuyển đổi tới giao diện map thếgiới.

10. Mục tính năng nhanh\

Hiển thị nút tính năng thường dùng, bao gồm phúc lợi, hoạtđộng, thương thành v…v..

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>