[GHNT] Quy Tắc Gộp Server

Cập nhật : 09-09-2019

Quy Tắc Gộp Server  

 

Phạm vi gộp data

SV gốc: Tất cả data của Sv gốc sẽ bị chuyển đến Sv mục tiêu, những user có cấp lớn hơn hoặc bằng 30 sau khi gộp sv user đăng nhập và thông qua thư để nhận quà bồi thường gộp sv

SV mục tiêu: Tiếp nhận data  Sv của sv gốc, những user có cấp lớn hơn hoặc bằng 30 sau khi gộp sv có thể thông qua thư để nhận thưởng

Thưởng gộp data: 500 KNB khóa, 300000 xu

 

Quy tắc gộp data sv gốc

A.Data nhân vật và quy tắc liên quan đến đăng nhập

1.Số lượng nhân vật

- [Trò chơi Giang Hồ Ngoại Truyện] Cùng 1 tài khoản trên 1 sv tối đa tạo đc 4 nhân vật, sau khi gộp data, tất cả nhân vật sẽ theo sắp xếp của cấp kinh doanh khách sạn, nhân vật của top 4 sẽ được lưu giữ lại.

- Nếu cấp kinh doanh khách sạn của nhân vật tương đồng, sẽ theo quy tắc dưới đây để xếp top 4 giữ lại:

- Cấp kinh doanh khách sạn của nhân vật tương đồng,  sắp xếp theo lực chiến nhân vật từ cao đến thấp;

- Trong cấp kinh doanh khách sạn của nhân vật tương đồng có lực chiến Nhân vật tương đồng, sẽ sắp xếp theo cấp độ từ cao đến thấp;

- Trong cấp kinh doanh khách sạn của nhân vật tương đồng có cấp độ nhân vật tương đồng, tiến hành sắp xếp ngẫu nhiên.

- Xử lý trùng tên: Ngẫu nhiên giữ lại tên nhân vật của một trong các nhân vật. Tên nhân vật của các nhân vật còn lại được tăng lên bằng một số số dưới dạng hậu tố. VD:Tên1; Tên2.

- Nhân vật trùng tên sau khi gộp data sẽ thông qua thư nhận đc 1 cái [Thẻ đổi tên cao cấp]

2.Thông tin cá nhân

Sau khi gộp data, nhiều loại tiền, túi, kho, trang bị, kỹ năng, nhiệm vụ, bạn bè, phu thê, thú cưỡi, ngoại quan, hiệp ảnh, võ công tuyệt thế, thanh vọng,  cấp khách sạn,v..v.. sẻ lưu trữ ko thay đổi.

3.Lối vào đăng nhập

Trong danh sách sv sẽ lưu trữ lại tên Sv gốc và Sv mục tiêu, chọn tùy ý 1 cái đều có thể vào game.

4.Quy tắc cấp SV

Sau khi gộp sv trong vòng 10 ngày (bao gồm 10 ngày), user từ LV80 trở lên không tuân thủ quy tắc "khi cấp user thấp hơn cấp server hôm qua khoảng 3 cấp, thì tất cả vật phẩm nhận được đều là vật phẩm khóa"

 

B.Quy tắc đóng chức năng

SV gốc sẽ đóng các chức năng dưới đây trước 2 ngày gộp data:

1.Tạo Bang

Đóng chức năng tạo Bang, user không thể tạo Bang mới.

2.Bang Tuyên Chiến

Đóng chức năng tuyên chiến Bang, user không thể tiến hành tuyên chiến.

3.Chợ

Đóng chức năng lên kệ trong gian hàng, user sẽ không thể lên lệ thương phẩm, thương phẩm đã được lên kệ có thể tự động xuống kệ, hoặc là thời gian lên kệ đã hết thông qua thư để hoàn trả lại cho user, mời user kiểm tra thư xem có nhận được đồ đính kèm không.

 

C.Quy tắc liên quan đến Bang

- Số lượng Bang được lưu lại của sv gốc và sv mục tiêu sẽ theo bảng xếp hạng lực chiến Bang sau khi gộp sv quyết định, lưu trữ tối đa là 200 bang. Còn các bang còn lại sẽ tự động giải tán, user của Bang bị giải tán sau khi gộp data có thể thông qua thư để nhận lại bang cống chưa sử dụng, còn có thể nhận quà đền bù cho Bang bị giản tán, trong đó bao gồm 300 KNB khóa, 200000xu.

- Xử lý Trùng tên: Khi tên Bang xuất hiện bị trùng, sau đó tên Bang của sv gốc tăng số  hậu tố phía sau: VD: Bang1; Bang2.

- Bị đổi tên sau khi gộp data Bang Chủ của Bang hội có thể thông qua thư để nhận [Sách đổi tên Bang]

 

D.Quy tắc điều chỉnh chức năng

1.Lãnh Địa Chiến Bang

Sau khi dữ liệu được gộp, tất cả dữ liệu như dữ liệu xếp hạng, dữ liệu lãnh địa và cấp lãnh địa danh vọng gia thành đều để trống . Nếu Bang bị giải tán trong gộp dữ liệu, chỉ các điểm cá nhân sẽ được giữ lại.

2.Võ Trạng Nguyên

- Võ Trạng Nguyên mở mùa giải mới và thiết lập lại vị trí. Các user cần tham gia lại.

- Phần thưởng mùa sẽ được giải quyết theo vị trí của user trước khi dữ liệu được gộp.

3.Đấu trường Hoang Lâm

- Đấu trường Hoang Lâm mở mua mới, thiệt lập lại bảng xếp hạng, user sẽ tham gia lại.

- Phần thưởng mùa sẽ được giải quyết theo vị trí của đội chiến trước khi dữ liệu được gộp.

- Xử lý Chiến Đội trùng tên: Khi tên Chiến Đội xuất hiện bị trùng, sau đó tên Chiến Đội của sv gốc tăng số hậu tố phía sau, VD: Đội1, Đội2.

- Sau khi gộp sv đội trưởng của Chiến Đội bị đổi tên sẽ thông qua thư mà nhận được [Quyển Đổi Tên Chiến Đội Ngự Tứ]

4.Khách Sạn

- Xử lý khách sạn trùng tên: Khi tên khách sạn xuất hiện bị trùng, sau đó tên khách sạn của sv gốc tăng số  hậu tố phía sau, VD: Khách sạn1, Khách sạn 2.

- Sau khi gộp dữ liệu thủ quỹ của khách sạn sẽ thông qua thư mà nhận đuợc [Quyền đổi tên Khách Sạn]

E.Quy tắc liên quan đến hệ thống khác

1.Bảng Giang Hồ, Tình Duyên

- Sau khi gộp data lúc đăng nhập  vào game, bảng xếp hạng hoạt động Bảng Giang Hồ, Tình Duyên sẽ theo thông tin user mới để tiến hành xếp hạng.

- Thiết lập bảng xếp hạng Võ Trạng Nguyên , sau khi gộp dữ liệu và xếp hạng theo kỷ lục mới của trận đấu đầu tiên.

2.Tiệm mua giới hạn

- Số lượng mua giới hạn sv gốc lấy số lượng mua Sv mục tiêu làm chuẩn.

- Số lượng mua giới hạn cá nhân ko đổi.

3.LiveStream

Sau khi dữ liệu được gộp, dữ liệu trực tiếp giữa số lượng người xem và số lượng hoa sẽ bị xóa.

4.Cấp Sv

Sau khi data gộp, cấp sv sẽ lấy sv tham gia gộp dữ liệu, và cấp sv có thời gian mở sớm nhất sẽ làm chuẩn.

VD: Server A,B sẽ tiến hành gộp dữ liệu, thời gian mở SV A là 1/9/2019, thời gian mở SV B là 12/09/2019,  sau khi gộp cấp sv sẽ lấy từ cấp sv của sv A.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi