CƯỠI THÚ CHIẾN ĐẤU

Cập nhật : 02-07-2019

Cưỡi Thú Chiến Đấu

 

Sơ lược:

Cưỡi thú chiến đấu, là client game Võ Lâm Ngoại Truyện tự sáng tạo đầu tiên, có thể tiến hành thao tác này ở trên lưng thú cưỡi, trả nghiệm cảm giác tướng quan trên chiến trường!

Gợi ý nho nhỏ: cưỡi thú chiến đấu chỉ có thể dùng ở dã ngoại, trong cách chơi hoạt động khác không cho phép sử dụng.

Hình 1

Hình 2

 

Những tài liệu ở trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dụng thực thế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>