CHUYỂN CHỨC THƯƠNG HÀO

Cập nhật : 01-07-2019

Thương Hào Chuyển Chức

 

Sơ lược:

Thương Hào có thể chuyển chức thành Đao Quân -  Kích Thần - Tu La.

Đao Quân (vũ khí-trọng đao):

Uy trấn nhất phương chi chủ, cuồng đao trong tay hoành tảo tứ phương, phòng thủ không ai phá được, bảo nguyên thủ nhất, bất động như sơn. Hắn cường kệ hắn cường, thanh phong phát sơn cang, hắn hoàng mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang.

Hình 1

 

Kích Thần (vũ khí-trọng kích):

Họa kích là binh khí, là bá chủ, công thủ đều có, thủ có thể ngự địch, công càng kinh thiên động địa. Từ cổ chí kim phàm là kích thần, đều là anh hùng, lập công danh vạn đời, sương kích diệu triều quang.

Hình 2


Tu La ( Vũ Khí : Đao và Kích)

Đội cận về tinh nhuệ nhất thiên triều, hấp thu tinh túy dùng đao và kích, dùng rìu dài tác chiến, có phòng ngự kiên cố nhất

Hình 3

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi