CHUYỂN CHỨC THUẬT SĨ

Cập nhật : 01-07-2019

Chuyển Chức Thuật Sĩ

 

Sơ lược:

Thuật Sĩ có thể chuyển chức thành Thiên Sư - Cổ Vương - Ma Tôn.

Thiên Sư (vũ khí-hộ thủ):

Chức nghiệp pháp thuật đánh xa, sở hữu không chế khá tốt và ST kỹ năng ổn định. Tuân theo ý chí của thiên địa, giao phó vòng tuần số mệnh nhất định phải tuân theo của vạn vật. Người nào mà có lãnh ngộ đạo thuật cực cao, thậm chí có thể sử dụng thiên uy.

Hình 1

 

Cổ Vương (vũ khí-đoản trượng):

Học tập sử cổ chi đạo trong pháp thuật cổ, khi cực giởi có thể vừa cười nói mà vừa khống chế được tâm trí người khác. So với việc giết đối thủ, Cổ Vương có hứng thú với việc điều khiển đối thủ trong lòng bàn tay hơn. Điều khiển cổ độc từ xa khiến đối thủ muốn sống không được muốn chết không là chính là thú vui muôn đời của Cổ Vương.

Hình 2


Ma tôn 

Người tu hành tiến vào đạo tà thuật, lực lượng phép thuật hùng mạnh gần như đạt đến cảnh giới siêu việt tự nhiên, vạn ma tôn sùng

Hình 3

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi