CHỨC NGHIỆP THƯƠNG HÀO

Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Thương Hào

Sơ lược:

Xuất thân từ Lục Phiến Môn, tập võ đã phần bắt đầu từ việc dùng thương, nên Lục Phiến Môn nhân thường rất tự hào vê “Thương Hào”. Tuy ở nơi miếu đường cao vời vợi, nhưng lại đi đến giang hồ nơi xa xăm. Hiệp khí anh dũng, phong thái hào sĩ, sở trường là thủ và cận chiến.

Nhân vật đại diện: Quách Cự Hiệp, Lăng Đằng Vân (Tấn Lôi Đao Pháp)

Định vị chức nghiệp: Cận chiến.Vật lý.Thủ cao

Sử dụng vũ khí: Trường thương

Kỹ năng chức nghiệp:

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi