CHỨC NGHIỆP THUẬT SĨ

Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Thuật Sĩ

Sơ lược:

Thuật Sĩ môn nhân, văn võ song toàn, tinh thông đạo học thiên hạ, dựa vào nội công thuật pháp ngộ ra trong đạo học, trở thành loại võ học riêng, chấn kinh giang hồ. Binh khi của Thuật Sĩ đa phần là quyền trượng, tuy không sắc bén bằng đao kiếm, nhưng uy lực không thể coi thường. Thuật Sĩ có sở trường quần công và đánh xa, lực tấn công mạnh, nhưng thủ thấp.

Nhân vật đại diện: Kim Ngân Nhị Lão, Triển Hồng Lăng

Định vị chức nghiệp: Đánh xa.Pháp thuật.Quần công

Sử dụng vũ khí : Quyền trượng

Kỹ năng chức nghiệp 

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi