BANG HỘI HỆ THỐNG

Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Bang Hội

 

Sơ lược cách chơi

Trong game quý khách có thể tạo và quản lý Bang Hội, cũng có thể gia nhập Bang Hội do người khác tạo. Gia nhập Bang Hội có thể tham gia nhiệm vụ Bang Hội, Bang Chiến v..v.., có thể nhận rất nhiều phần thưởng, khách quan có thể nhấn nút “Avatar nhân vật-Bang Hội” để vào giao diện Bang Hội.

(Hình 1)

Tạo Bang Hội

Khi khách quan đạt LV10, có thể ra 1 ít Vàng để tạo Bang Hội. Khách quan có thể vào trang Bang Hội trong giao diện để tạo Bang Hội.

Tạo Bang Hội xong, khách quan sẽ nhận được danh hiệu Bang Chủ, và có thể quản lý Bang Hội.。

 

Gia nhập Bang Hội

LV10 mở tính năng Bang Hội, nhấn vào nút Bang Hội trong giao diện nhân vật sẽ mở ra giao diện Bang Hội.

Khách quan có thể tra tìm danh sách Bang Hội trong server hiện tại, trong danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của Bang Hội như cấp, số người, danh xưng, độ sôi nổi v…v.. Có thể dùng tính năng xin gia nhập ngay để gửi nhiều yêu cầu gia nhập Bang Hội.

Nếu muốn gia nhập vào 1 Bang Hội cố định, có thể nhập ID Bang Hội và nhấn vào nút gia nhập, cũng có thể dùng tính năng “liên lạc Bang Chủ” để chat riêng với Bang Chủ.

 

Quản lý Bang Hội

Sau khi tạo Bang Hội, Bang Chủ có quyền hạn quản lý tất cả việc cho Bang Hội.

Bang Chủ có thể bổ nhiệm những khách quan khác làm nhân viên quản lý hỗ trợ cho Bang Hội, và mở 1 số quyền hạn quản lý sự việc trong Bang Hội cho người hỗ trợ đó.

 

1. Chức vụ và quyền hạn Bang Hội

Chức vị sở hữu mặc định trong Bang Hội: Bang Chủ, Phó Bang, Bảo Bối Bang, Đường Chủ, Tinh Anh, Bang Chúng, chức vị khác nhau thì quyền hạn sở hữu cũng khác nhau.

 

2. Quyền hạn chức vị

Quyền hạn chức vị bao gồm những nội dung sau

Chiêu mộ Bang Hội: chiêu mộ những người chơi xin gia nhập Bang Hội

Chiêu mộ thực tập: thiết lập Bang Hội xem có chiêu mộ người chơi thực tập

Thực tập chuyển chính thức: chuyển đổi người chơi thực tập sang người chơi chính thức

Điều chỉnh bậc Bang Hội: điều chỉnh bậc Bang Hội của người chơi trong Bang Hội

Đuổi Bang Chúng: gạch tên người chơi trong Bang Chúng

Tăng cấp Bang Hội: tăng cấp Bang Hội

Tuyên chiến Bang Hội: tuyên chiến với Bang Hội khác hay chấp nhận tuyên chiến của Bang Hội khác

Thông báo Bang Hội: chỉnh sửa, thiết lập nội dung thông báo Bang Hội

 

3. Thay đổi Bang Chủ

Bang Chủ có thể chủ động nhường ngôi cho người chơi chỉ định trong Bang Hội, trong trang quản lý bậc Bang Hội, Bang Chủ có thê thao tác nhường ngôi, người chơi được chỉ định cần phải gia nhập Bang Hội được 72 giờ, nhường ngôi kéo dài 72 giờ, trong khoảng thời gian đó người nhường ngôi có thể vào trang quản lý bậc Bang Hội để hủy nhường ngôi.

Khi Bang Chủ liên tiếp 2 tuần vẫn không có đăng nhập, hệ thống sẽ tự động bãi nhiệm Bang Chủ, giao chức vị Bang Chủ cho Phó Bang có cống hiến nhiều nhất cho Bang Hội. Nếu không có chức vị Phó Bang, thì sẽ giao cho người chơi có cống hiến Bang Hội nhiều nhất, và người chơi này cần phải từng online qua trong vòng 10 ngày gần nhất

 

Tăng cấp Bang Hội

Cấp Bang Hội sẽ ảnh hưởng đến các mục thuộc tính, giới hạn số người, nội dung hoạt động có thể mở, thuộc tính danh hiệu cộng thêm v..v.. của Bang Hội.

Người quan lý Bang Hội sẽ thao tác trong trang quản lý Bang Hội để tăng cấp Bang Hội, mỗi lần tăng cấp sẽ trừ đi cống hiến Bang Hội và độ sôi nổi Bang Hội tương ứng mà cấp Bang Hội yêu cầu.

 

Rời khỏi Bang Hội

Thành viên trong Bang Hội có thể chủ động rời khỏi Bang Hội, rời khỏi Bang Hội xong, những cống hiến Bang Hội chưa được tiêu hao trong Bang Hội cũ sẽ bị bỏ

Trong Bang Hội sử dụng thuộc tính cá nhân được cống hiến Bang Hội cường hóa mất hiệu lực, sẽ hủy đi danh hiệu Bang Hội tương ứng.

Trước khi Bang Chủ rời khỏi Bang Hội cần thao tác nhường ngôi, vào trong trang quản lý để thao tác nhường ngôi.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi